<div class="gmail_quote">2012/3/1 Aleks <span dir="ltr"><<a href="mailto:aleks@slobodensoftver.org.mk">aleks@slobodensoftver.org.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div class="im">On 03/01/2012 05:49 PM, Dimce Ackov wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Што мислите, има ли шанси?<br></blockquote></div></blockquote><div><br></div><div><br></div><div>Секако дека има шанси, каде што има интерес :) Баже е исто од Велес, он имаше идеја да организираме нешто во Велес од поодамна, па еве нека пише ако има нешто конкретно на ум. Ни треба простор со Интернет и греење (ако е се уште ладно нормално).</div>

<div><br></div><div>Другото се си носиме со себе :)</div><div>-- </div></div>Арангел<br>xmpp/mail<br>ufo \o/ <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br><a href="http://blog.spodeli.org" target="_blank">http://blog.spodeli.org</a><br>