<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Незнам каде може да додадам предлог... не користам Google?<br>
    А piratepad.net/ossconmk ова не се отвара кај мене...<br>
    <br>
    Предлог:<br>
    <ul>
      <li>Да се спакува комплетно решение со презентација за мали
        претпријатија што би опфатило office, planer, project,
        accounting, email, IM и слично.... Односно комплетно решение што
        би им ги заменило комерцијалните софтвери за севкупна употреба
        во своето претпријатие... како готов продукт!</li>
    </ul>
  </body>
</html>