<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    On 3/6/2012 21:12, Blagoj Kapsarov wrote:
    <blockquote cite="mid:4F566FC7.1000901@on.net.mk" type="cite">On
      3/6/2012 21:10, Damjan Georgievski wrote:
      <br>
      <blockquote type="cite">Збориме за конференција, така?
        <br>
        Правење продукт е нешто сосема друго.
        <br>
      </blockquote>
      Така де 30 минути од конференцијата наменети за презентација на
      можностите на
      <br>
      еден слободен продукт што може малите претпријатија да го користат
      без главоболки.
      <br>
    </blockquote>
    <b>Да ја појаснам идејата </b><br>
    <br>
    Да се земе на пример некоја дистрибуција (kubuntu, mint, итн.) што
    користи (на пример) K Desktop Environment како комплетно решение со
    можности за поврзување на еден систем на податоците на фирмата. Тоа
    опфаќа електронска пошта, планер, календар, инстант пораки помеѓу
    вработените, сурфање на интернет, сметководство, работа со
    документи, работа со слики, со видео, со презентација и сѐ што е
    потребно едно мало претпријатие да функционира. <br>
    <br>
    Пример:<br>
    Шпедиција би почнала да го користи слободниот софтвер како комплетно
    решение ослободено од законски обрвски и плаќање. Исто така поврзано
    со сите нови технологии со најмодерен изглед па дури и на преносливи
    компјутер ;). <br>
    <br>
    Само идеја. <br>
    Поздрав за конференцијата и ги подржувам сите наведени теми во
    другите предлози :)<br>
    <br>
    Поздрав<br>
  </body>
</html>