зошто sux бе? до сега сум го користел без многу проблеми. имаше некој случај кај шо стварно не го бива?<div><br><div><br clear="all">Се читаме (Se chitame).<br>
<br><br><div class="gmail_quote">2012/3/14 Arangel Angov <span dir="ltr"><<a href="mailto:ufo@linux.net.mk">ufo@linux.net.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div class="gmail_quote"><div class="im"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div class="gmail_quote"><div>2012/3/8 Igor Stamatovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com" target="_blank">igor.stamatovski@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div>Следниот пат планирај си го времето подобро.</div>
<br>
Енивеј, овде ќе го пишуваме драфт документот за конференцијата<br>
<a href="https://docs.google.com/document/d/1t8IInwEG_Mxu0FIwB2nxoaYdiHeORh3rac3Pv3IulSI/edit" target="_blank">https://docs.google.com/document/d/1t8IInwEG_Mxu0FIwB2nxoaYdiHeORh3rac3Pv3IulSI/edit</a></blockquote></div></div></blockquote><div><br></div></div><div><a href="http://piratepad.net/ossconmain" target="_blank">http://piratepad.net/ossconmain</a></div><div><br></div><div>еве го текстот на piratepad, ова со google docs sux. </div></div>

<div class="HOEnZb"><div class="h5">-- <br>Арангел<br>xmpp/mail<br>

ufo \o/ <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br><a href="http://blog.spodeli.org" target="_blank">http://blog.spodeli.org</a><br>
</div></div><br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br></div></div>