<br><div class="gmail_quote">2012/4/6 Dalibor Nasevic <span dir="ltr"><<a href="mailto:dalibor.nasevic@gmail.com">dalibor.nasevic@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div class="im">On 04/06/2012 02:26 PM, Blagoj Petrushev wrote:<br>
> Штотуку решив дека ќе дојдам сигурно.<br>
> Не сум сигурен дали само утре или и во недела ќе останам.<br>
><br>
> Баже (Baze)<br>
<br>
</div>Јас сум заинтересиран за одење, но можам да дојдам само во Сабота.<br>
<br>
Дали некој ја планира оваа варијанта и како да се снајдеме со превоз?<br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br></font></span></blockquote><div><br></div><div>И јас се мислам само за во сабота, затоа и прашав за инфо за патувањето. Сега за сега знам дека се тргнува утре од стандардно место и стандардно време. </div>

</div>