<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    On 04/16/2012 11:45 PM, Ana Risteska wrote:
    <blockquote
cite="mid:CAM1HtX2kb1HwWO_P37SSnkBRBz4-bqQ0nzdcModNM4T5iJs6sw@mail.gmail.com"
      type="cite">Заинтересована!<br>
      <br>
      <div class="gmail_quote">On Mon, Apr 16, 2012 at 11:04 PM, Sasho
        Andrijeski <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:andrijeski@gmail.com">andrijeski@gmail.com</a>></span>
        wrote:<br>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
          .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
          И јас сум врло заинтересован, али далеку сум :(
          <div class="HOEnZb">
            <div class="h5"><br>
              <br>
              <div class="gmail_quote">2012/4/16 Gorjan Petrovski <span
                  dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
                    href="mailto:mogi57@gmail.com" target="_blank">mogi57@gmail.com</a>></span><br>
                <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                  .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                  Никола е исто така врло заинтересован! :)<br>
                  <div>
                    <div><br>
                      On Mon, Apr 16, 2012 at 9:21 PM, Tamara Atanasoska<br>
                      <<a moz-do-not-send="true"
                        href="mailto:tamara.atanasoska20@gmail.com"
                        target="_blank">tamara.atanasoska20@gmail.com</a>>
                      wrote:<br>
                      > +1 и Шпион да го викнеме што не му треба гугл
                      кога ќе го прашаш нешто<br>
                      > за јаваскрипт :)<br>
                      ><br>
                      > On Mon, Apr 16, 2012 at 8:43 PM, Marko
                      Leopard <<a moz-do-not-send="true"
                        href="mailto:leopardmk@gmail.com"
                        target="_blank">leopardmk@gmail.com</a>>
                      wrote:<br>
                      >> Јас би сакал, но незнам дали ке можам да
                      дојдам бидејки сум од Штип.<br>
                      >><br>
                      >> On Mon, Apr 16, 2012 at 8:15 PM, Azder
                      <<a moz-do-not-send="true"
                        href="mailto:azhder@gmail.com" target="_blank">azhder@gmail.com</a>>
                      wrote:<br>
                      >>><br>
                      >>> Здраво народе, дали сте расположени
                      за нешто JavaScript во четврток на<br>
                      >>> Програмски Јазици?<br>
                      >>><br>
                      >>> Мислам дека би било добро конечно да
                      се потсобериме и пребројме колку од<br>
                      >>> нас го користат чудото и какви
                      проблеми имаат, па да почниме со размена на<br>
                      >>> знаења и искуства и со овој јазик.<br>
                      >>><br>
                      >>> Па ако ви е ќеиф, или пак знајте
                      некој шо исто така го работи JS пишете.<br>
                      >>><br>
                      >>> Се читаме (Se chitame).<br>
                      >>><br>
                      >>>
                      _______________________________________________<br>
                      >>> Ossm-members mailing list<br>
                      >>> <a moz-do-not-send="true"
                        href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk"
                        target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
                      >>> <a moz-do-not-send="true"
                        href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members"
                        target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
                      >>><br>
                      >><br>
                      >><br>
                      >>
                      _______________________________________________<br>
                      >> Ossm-members mailing list<br>
                      >> <a moz-do-not-send="true"
                        href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk"
                        target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
                      >> <a moz-do-not-send="true"
                        href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members"
                        target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
                      >><br>
                      >
                      _______________________________________________<br>
                      > Ossm-members mailing list<br>
                      > <a moz-do-not-send="true"
                        href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk"
                        target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
                      > <a moz-do-not-send="true"
                        href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members"
                        target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
                      <br>
                      <br>
                      <br>
                    </div>
                  </div>
                  <span><font color="#888888">--<br>
                      Gorjan<br>
                    </font></span>
                  <div>
                    <div>_______________________________________________<br>
                      Ossm-members mailing list<br>
                      <a moz-do-not-send="true"
                        href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk"
                        target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
                      <a moz-do-not-send="true"
                        href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members"
                        target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
                    </div>
                  </div>
                </blockquote>
              </div>
              <br>
              <br clear="all">
              <br>
            </div>
          </div>
          <span class="HOEnZb"><font color="#888888">-- <br>
              <p><b style="color:rgb(51,102,255)"><span
                    style="font-family:trebuchet ms,sans-serif">Sasho
                    Andrijeski<br>
                    <a moz-do-not-send="true"
                      href="http://es.linkedin.com/in/sashoandrijeski"
                      target="_blank"><img moz-do-not-send="true" src=""
                        alt="Inline image 1"></a> <a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="http://ecchi.tumblr.com/" target="_blank"><img
                        moz-do-not-send="true" src="" alt="Inline image
                        3"></a> <a moz-do-not-send="true"
                      href="http://twitter.com/Ecchi" target="_blank"><img
                        moz-do-not-send="true" src="" alt="Inline image
                        2"></a> <a moz-do-not-send="true"
                      href="https://plus.google.com/115024105856890631464"
                      target="_blank"><img moz-do-not-send="true" src=""
                        alt="Inline image 1"></a> <a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="http://drunky.deviantart.com/"
                      target="_blank"><img moz-do-not-send="true" src=""
                        alt="Inline image 2"></a> <a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="http://www.last.fm/user/SashoMK"
                      target="_blank"><img moz-do-not-send="true" src=""
                        alt="Inline image 3"></a><br>
                  </span></b></p>
              <p><font style="color:rgb(51,102,255)" size="1"><span
                    style="font-family:trebuchet ms,sans-serif"><span
                      style="color:rgb(102,102,102)">Please think of
                      your environment and switch to electronic
                      documents. Printing e-mails is usually a </span><u
                      style="color:rgb(102,102,102)">waste</u><span
                      style="color:rgb(102,102,102)">.</span></span></font><font
                  style="font-family:trebuchet ms,sans-serif" size="1"><span
                    style="color:gray" lang="EN-US"></span></font><br>
                <br>
                <span style="font-size:8pt;color:gray">The information
                  contained in this email and any
                  attachments is confidential and may be subject to
                  copyright or other
                  intellectual property protection. If you are not the
                  intended recipient, you
                  are not authorized to use or disclose this
                  information, and I request that you
                  notify me by reply mail and delete the original
                  message from your
                  mail system.</span></p>
              <br>
            </font></span><br>
          _______________________________________________<br>
          Ossm-members mailing list<br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members"
            target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
          <br>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Ossm-members mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a>
</pre>
    </blockquote>
    За почетнички курсеви во JS, би препорачал да се разгледа
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <a href="http://www.codecademy.com/">http://www.codecademy.com</a>
    Има многу добри интерактивни лекции, почнувајќи од обработка на
    најосновни случаи на користење, работејќи според принцип на try as
    you go...<br>
  </body>
</html>