<div class="gmail_quote">2012/4/20 Igor Stamatovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com">igor.stamatovski@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div class="gmail_quote"><div>Можеш да пишеш тука, ако си ги објавил некаде информациите.</div><div><br></div><div>Поздрав,</div></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"></font></span></blockquote></div><br>Ми требаа за информации за инфографикот за „1 год. ФИНКИ“, за да видиме како се бројките на студенти низ другите технички факултети - <a href="http://i.imgur.com/egIVh.jpg">http://i.imgur.com/egIVh.jpg</a>. Имам и точна бројка по факултет (од тие што дадоа инфорација), но не можам да го најдам документот кај ми е. Ќе го споделам ако го најдам и не заборавам.<br>