Заврши работа ? :o<br><br><div class="gmail_quote">On Fri, Mar 16, 2012 at 10:24 PM, Boris Kuzmanov <span dir="ltr"><<a href="mailto:boriskuzmanov2@gmail.com">boriskuzmanov2@gmail.com</a>></span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0pt 0pt 0pt 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
Здраво, ја малце да ве позамарам пошто ми требаат некои информации :)<br><br>1) Број на студенти<br>2) Број на електронски сервиси на факултетот? (опционално: кои?)<br><br>Овие две информации ми требаат за ФЕИТ, Машински, ПМФ, ФОН, Европски, Штулов, Апостол Павле (Охрид), Техничкиот во битола и УГД?<br>

<b>Читај: само за техничките факултети, НЕ на ниво на цел факултет.</b><br><br>Фала.<br><br>Поздрав,<br>Борис Кузманов<br>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br>