ЗА укинување!<br><br clear="all">Се читаме (Se chitame).<br>
<div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2012/4/24 Arangel Angov <span dir="ltr"><<a href="mailto:ufo@linux.net.mk" target="_blank">ufo@linux.net.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Покрај ossm-members постои уште една листа која што се вика spodeli-prostor, кај што повеќе се дискутирало за работи поврзани со КИКА досеа. Пошто повеќето луѓе од оваа листа се и таму ја мислам дека нема потреба од неа и можеме да ја укинеме, и онака е на google groups, додека другава е на наш хостинг.<div><br></div><div>за/против?</div><div><br></div><div>to consolidate or not? pros/cons?<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>-- <br>Арангел<br>xmpp/mail<br>ufo \o/ <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br>

<a href="http://blog.spodeli.org" target="_blank">http://blog.spodeli.org</a><br>


</font></span></div>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>