<div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">2012/4/24 Damjan Georgievski <span dir="ltr"><<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk" target="_blank">penguinista@mail.net.mk</a>></span><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">


ја сум за консолидација да … само<br>
а) прашањето е дали повеќето од *таа* листа се на оваа<br>
б) и они дали ќе сакаат да се пребацат тука.<br>
така да, на таа листа треба да се прати ова</blockquote><div><br></div><div>Па ко што глеам не рагира никој досега... би можеле да пратиме уште еден мејл дека за 2-3 недели од сега ја гасиме таа листа и кој сака може да се зачлени на оваа (со линкот за регистрација).</div>

<div><br></div><div>Други идеи/размислувања?</div></div>-- <br>Арангел<br>xmpp/mail<br>ufo \o/ <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br><a href="http://blog.spodeli.org" target="_blank">http://blog.spodeli.org</a><br>


</div>