<div class="gmail_quote">2012/5/2 Blagoj Petrushev <span dir="ltr"><<a href="mailto:b.petrushev@gmail.com" target="_blank">b.petrushev@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Здраво на сите,<br>
<br>
Ми беше дадена идејата да се направи анализа на мејлинг листава,<br>
[2s.mk-friends]<br>
За што најмногу се зборувало, кога имало поголема активност и слично.<br>
<br>
Напишете подетално какви анализи би сакале да видите во врска со ова.<br></blockquote><div><br></div><div>- најавени настани за СподелиЗнаење. </div><div>- најактивни корисници</div><div>- најмалку активни корисници</div>

<div>- зголемување/опаѓање на претплатници?</div><div>- најдолги мејлови?</div></div><div><br></div>-- <br>Арангел<br>xmpp/mail<br>ufo \o/ <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br><a href="http://blog.spodeli.org" target="_blank">http://blog.spodeli.org</a><br>