<div class="gmail_quote">2012/5/7 Vladan Popovic <span dir="ltr"><<a href="mailto:vladanovic@gmail.com" target="_blank">vladanovic@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">


  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"><div class="im">Ќе им пишам денес, само ако можеш пиши ми како се вика :)</div></div></blockquote><div><br></div><div>Немој да им пишуваш пред да се синхронизираме, имам мејлови од минатите години, документи за соработка со други факултети и сл што сакам да им ги испратиме. Плус Дарко од Охрид рече по некоја линија имал контакт таму, ќе дојде во хаклаб да ни каже што како.</div>

</div>-- <br>Арангел<br>xmpp/mail<br>ufo \o/ <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br><a href="http://blog.spodeli.org" target="_blank">http://blog.spodeli.org</a><br>