<div class="gmail_quote">Ок очигледно имате некои предрасуди со Охрид, па организирајте во Струга, јас немам никаков проблем, известете ги само луѓето.</div>-- <br>Арангел<br>xmpp/mail<br>ufo \o/ <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br>

<a href="http://blog.spodeli.org" target="_blank">http://blog.spodeli.org</a><br>