Значи кој inception сум ви направил кога спомнав Струга, сега колку повеќе мислите на Охрид толку подобро ќе ви изгледа Струга :)<div><br></div><div>Зафркавање на страна, хотелов е на 10 минути пеш до град, а во Сплит беше ВО град, инаку сѐ друго како во Сплит :)<br>

<div><br clear="all">Се читаме (Se chitame).<br>
<br><br><div class="gmail_quote">2012/5/10 Arangel Angov <span dir="ltr"><<a href="mailto:ufo@linux.net.mk" target="_blank">ufo@linux.net.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div class="gmail_quote">Ок очигледно имате некои предрасуди со Охрид, па организирајте во Струга, јас немам никаков проблем, известете ги само луѓето.</div><div class="HOEnZb"><div class="h5">-- <br>Арангел<br>xmpp/mail<br>

ufo \o/ <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br>

<a href="http://blog.spodeli.org" target="_blank">http://blog.spodeli.org</a><br>
</div></div><br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br></div></div>