Епа еве мене пишете ме за празно место, ситен сум и  (во главно) ќутам в кола. <br><br>Па, кажете да знам да сменам во викито.<br><br clear="all">Се читаме (Se chitame).<br>
<br><br><div class="gmail_quote">2012/6/6 Marko Doda <span dir="ltr"><<a href="mailto:marko@lugola.net" target="_blank">marko@lugola.net</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Чомбе има едно празно место, Даме има две празни места доколку ништо не е сменето, не се враќа он ама не е проблем за назад зашто Стама се враќа со две празни и Уфо со две празни.<br>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br>