Ве додадов. За соба за двајца?, или друго сместување имате?<br><br><div class="gmail_quote">2012/6/6 Blagoj Petrushev <span dir="ltr"><<a href="mailto:b.petrushev@gmail.com" target="_blank">b.petrushev@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Јас и Ана имаме 2 (две / dve) места во кола:<br>
- за одење не сме сигурни кога,<br>
- за враќање - во недела попладне.<br>
<br>
(два пати по ред заборавам пасворд на сподели вики, некој ако може нека додаде)<br>
<br>
Баже<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5">_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>