Дечки,<br><br>Сакам да бидам дежурен следната седмица. <br>Се слушнав со Гулиц и се согласи јас да ја преземам таа седмица. <br>Ќе може да се договориме како да се ажурира листата сега, со оглед на тоа да не им ги расипеме плановите со термините на останатите дежурни?<br>
<br>Никола (Newk) Демерџиев<br>