-1 ќе видам веќе во странство<br><br><div class="gmail_quote">2012/7/10 Aleks <span dir="ltr"><<a href="mailto:aleks@slobodensoftver.org.mk" target="_blank">aleks@slobodensoftver.org.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Се закажува состанок поврзан со хаклабот КИКА во Среда - 18-ти (идната недела) на кој ќе се дискутира на теми поврзани со работењето на хаклабот.<br>
<br>
Состанокот е отворен за сите и препорачливо е да дојдат сите луѓе кои се некако инволвирани со хаклабот затоа што на овие состаноци се донесуваат одлуки поврзани со куќниот ред и правилата.<br>
<br>
На дневен ред:<br>
<br>
1. Собирање на членарина<br>
2. Клучеви<br>
3. Хигиена во хаклаб<br>
4. Паркинг<br>
5. Зоолошка<br>
6. Разно<br>
<br>
Почеток : 19:00 часот, хаклаб КИКА.<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
<br>
-- <br>
Aleksandar (Aleks) Lazarov<br>
- Student at the Faculty of Electronic Engineering and Information Technologies, section for Electronics, Radio Engineering and Signal Processing<br>
- Member of the Free Software Macedonia Organization<br>
- Ham Radio operator (Z32AL)<br>
- GNU/Linux user.<br>
<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.<u></u>org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/<u></u>listinfo/ossm-members</a><br>
</font></span></blockquote></div><br>