<div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<br>
Сите оние што немаат клуч, а имаат потреба од него нека ми јават ќе им дадам да<br>
си направат копија. Потоа ќе ги додадеме на списокот.<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
</div></div></blockquote><br></div>А сите оние што имаме клуч, а не сме во списокот? Ајде и за мене еден кец во зелено :)<br><br clear="all">Се читаме (Se chitame).