<div class="gmail_quote">2012/7/10 Aleks <span dir="ltr"><<a href="mailto:aleks@slobodensoftver.org.mk" target="_blank">aleks@slobodensoftver.org.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

На дневен ред:<br>
<br>
1. Собирање на членарина<br>
2. Клучеви<br>
3. Хигиена во хаклаб<br>
4. Паркинг<br>
5. Зоолошка<br>
6. Разно<br>
<br></blockquote></div><br>Уште едно потсетување за сите дека состаноков е денес во 19 часот во КИКА, ако нешто фали а сметате дека треба да го<br>дискутираме и договориме предложете го во точка разно во оваа нишка.<br><br>
Поздрав и се гледаме.<br><br>-- <br>Igor<br>