<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"></head><body><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 255, 255); ">Направивме копија, во вторник ќе  ја врати Слободан вашата копија. </span><br><br><br><span style="font-size:87%">Dimce Grozdanoski<br>twitter: grozdanoski</span> </body></html><br><br>

-------- Original message --------
Subject: Re: [2s.mk-friends] Дежурство неделава 
From: Igor Stamatovski <igor.stamatovski@gmail.com> 
To: ossm-members@lists.softver.org.mk 
CC:  

<br><br><body><div style="word-break:break-all;">2012/7/22 Georgi Stanojevski <glisha@gmail.com>:<br>> 2012/7/21 Arangel Angov <ufo@linux.net.mk>:<br>>> Нема да бидам во Македонија, така да ќе мора некој друг да биде<br>>> дежурен во КИКА неделава.<br>><br>> Јас ќе се трампам, ако се земат во предвид овие две точки долу:<br>><br>> 1. Немам клуч го дадов на Википедијанците да направат копија.<br>> 2. Во понеделник некој да отклучи и да ми го даде клучот за другите денови.<br><br>Ја ќе ти го дадам клучот.<br>Википедија дали направија клуч и дали во вторник ќе го<br>вратат твојот?<br><br>-- <br>Igor<br>_______________________________________________<br>Ossm-members mailing list<br>Ossm-members@lists.softver.org.mk<br>http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members<br></div> </body>