<div class="gmail_quote">2012/8/22 Igor Stamatovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com" target="_blank">igor.stamatovski@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Од друга страна пак што има разлика помеѓу<br>
<br>
Забрането внесување и конзумирање алкохол<br>
Забрането фрлање на отпадоци и правење ѓубре<br></blockquote><div><br></div><div>Фрлањето ѓубре е проблем само по себе. Алкохолот, напротив, понекогаш може да продонесе за попријатна и поопуштена атмосфера.</div><div><br>

</div><div>Општо, размислувањето дека со забранување на супстанции може да се решаваат социјални проблеми толку многу пати се покажало како fail што сум изненаден дека сеуште е актуелно.</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">


Тоа исто  така значи дека и пушење цигари на терасите е непожелно<br>
бидејќи после тоа остава<br>
ѓубре од пикавци кое никој не го фрла, и создава слика на неуредност и<br>
нехигиена. Карактеристики<br>
кои исто така се многу ценети од гик културата (види. Sheldon, The Big<br>
Bang Theory), и кои го поттикнуваат<br>
креативниот процес наместо да го потиснуваат.</blockquote><div><br></div><div>Ако нешто треба да се забрани тоа е гледање ТВ серии. </div></div>