<div class="gmail_quote">2012/8/22 Igor Stamatovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com" target="_blank">igor.stamatovski@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Па да, ама мисија на хаклабот не е да решава социјални проблеми, така<br>
што не знам<br>
зошто ја водиме оваа дискусија.<br></blockquote><div><br></div><div>Ја водиме пошто за социјален проблем (проблематично однесување во заедница) се предлага прохибиција како решение. </div></div>