<div class="gmail_quote">2012/8/22 Igor Stamatovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com" target="_blank">igor.stamatovski@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

А кој е твојот предлог за решавање на проблемот? Ако не е прохибиција,<br>
тогаш ти треба „полиција“.<br></blockquote><div><br></div><div>Не можам да предложам решение, ретко доаѓам во Хаклаб и не знам ни дека има проблем (извинувањето на Њук е хинт, ама не сфатив баш). Ај да продискутираме прво околу проблемот. Може ќе испадне дека сепарација на мажи и жени во различни простории е најсоодветно решение :).</div>

<div><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Не е проблематично однесување во заедницата, туку проблематично<br>
однесување предизвикано<br>
од алкохол. Кога го нема алкохолот, го нема проблематичното<br>
однесување, толку е едноставно.<br></blockquote><div><br></div><div>Извини ама многу е глупо ваквото размислување, на ниво на општински претседател на ДПМНЕ (не сакам да се вреѓаме, чисто сакам да отсликам колку стварно мислам дека е глупо размислувањето :). Проблемот е во нивото на свест, одговорност и интегритет кај личностите што ги предизвикуваат проблемите, а не во алкохолот. Решението соодветно е во отстранување на проблематичните луѓе, а не во отстранување на алкохолот (кој меѓу другото е скоро универзално традиционално помошно средство при зближување и градење заедници). Потешко е така, ама полесното решение не го решава суштински проблемот, а најверојатно ќе има и негативни последици.</div>

<div><br></div><div>Полиција сме сите ние, еве може милиција да се викаме, и ако се утврди дека нечиво однесување не е во склад со принципите на Хаклабот, ќе му се стави на знаење на човекот дека веќе не е добредојден. Сеедно дали поради немиење на чаши, непуштање вода после серење или поради инциденти предизвикани под дејство на алкохол или дроги.</div>

<div><br></div><div>Нема да го дрвам веќе на темава, се распишував од страв дека со прифаќање на предлогот Хаклабот ќе стане подосадно место.</div></div>