Ова е исто супер предлог. Иницијалниот, тој од германците, секој ден да готвиме мислам дека беше преамбициозен - ова е супер. +1, јас знам да спремам... ништо. Макарони. Али би сакал да научам. :-D<br><br><div class="gmail_quote">
2012/8/24 Arangel Angov <span dir="ltr"><<a href="mailto:ufo@linux.net.mk" target="_blank">ufo@linux.net.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
- food hacking: бар еднаш месечно, не е битно кој ден - купуваме<br>
матерјали, прави тој што знае другите му помагаат и учат уз пут, храна<br>
за сите, насмевки на лицата.<br>
<br>
еве јас можам да правам бурито, вегетаријанско и со месо.<br>
<br>
ќе ни треба едно тавче и тенџере.<br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888">--<br>
Арангел<br>
xmpp/mail<br>
ufo \o/ <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br>
<a href="http://blog.spodeli.org" target="_blank">http://blog.spodeli.org</a><br>
</font></span><div class="HOEnZb"><div class="h5">_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a><br>