<p>Ретвит</p>
<div class="gmail_quote">On Aug 24, 2012 7:56 PM, "Damjan Georgievski" <<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk">penguinista@mail.net.mk</a>> wrote:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
да не замараме на листава мислев :)<br>
</blockquote>
<br>
<Процедурално><br>
<br>
Листава постои за тоа. Поентата на листата е за ако има и ДРУГИ<br>
заинтересирани луѓе кои<br>
ќе сакаат да се придружат да ги следат дискусиите и да се пронајдат<br>
себеси во активностите<br>
кои што ќе се одвиваат. Договарање за програма како CodeIn исто така<br>
не е замарање на<br>
листата.<br>
</Процедурално><br>
<br>
IRC, мејлинг листа, That is the freesoftware way.<br>
<br>
Што фајде од нетранспарентно договарање некаде офлајн?<br>
</blockquote>
<br>
ми го зеде зборот<br>
<br>
<br>
<br>
-- <br>
дамјан<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.<u></u>org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/<u></u>listinfo/ossm-members</a><br>
</blockquote></div>