Еј, ќе читнам сега околу тоа подетално, и мене ми фати око Code In пред некое време, па можеби може нешто заедно.<br><br><div class="gmail_quote">2012/8/24 Tamara Atanasoska <span dir="ltr"><<a href="mailto:tamara.atanasoska20@gmail.com" target="_blank">tamara.atanasoska20@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Јас планирам да правиме - правам ако никој друг не се нафати Google<br>
Code In - тоа е програмата за средношколци, за што ќе ми треба еднаш<br>
неделно Кика кај што ќе работиме задачи. Не знам како се точно датите,<br>
трае некое време само, кога ќе знам повеќе ќе ви пишам.<br>
<br>
2012/8/24 Boris Kuzmanov <<a href="mailto:boriskuzmanov2@gmail.com">boriskuzmanov2@gmail.com</a>>:<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5">> Може еднаш неделно или преку една недела во некој слободен термин да се<br>
> убаци WordPress, да видиме колку сме и што сме, или само јас и Гоце сме. :)<br>
> За почеток да се договориме и видиме што има да се работи и како ќе се<br>
> работи, па да се почне со некои предавања од почетничко ниво, па натаму.<br>
><br>
> Мислам ќе им се најде на многумина што имаат WordPress блогови, а ги има во<br>
> се поголем број во Македонија. Исто така и за локализирање на WordPress, WP<br>
> за мобилните платформи, WordPress.com, документација и сл.<br>
><br>
> Да завршам со испитите (10 септ.), може да се договориме со Гоце, па ќе<br>
> видиме што ќе се прави... освен ако се нема откажано од идејата. :)<br>
><br>
</div></div><div class="HOEnZb"><div class="h5">> _______________________________________________<br>
> Ossm-members mailing list<br>
> <a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
> <a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
><br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a><br>