<div class="gmail_quote">2012/8/24 Tamara Atanasoska <span dir="ltr"><<a href="mailto:tamara.atanasoska20@gmail.com" target="_blank">tamara.atanasoska20@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Јас планирам да правиме - правам ако никој друг не се нафати Google<br>
Code In - тоа е програмата за средношколци, за што ќе ми треба еднаш<br>
неделно Кика кај што ќе работиме задачи. Не знам како се точно датите,<br>
трае некое време само, кога ќе знам повеќе ќе ви пишам.<br></blockquote><div><br></div><div>Некаде од Ноември почнуваше па до Јануари/Февруари. </div><div>Прилично лесни таскови има, ги гледав лани и полани. Не би требало да има некаков проблем со било кој средношколец што е колку-толку упатен во тие ствари. Па и да не е, лесно се совладува тоа што ќе му биде потребно. Ако има заинтересирани може и јас да помогнам колку можам.</div>
</div>