<p>Јебеш „очигледно” за еден. Кратка дискусија и нормално секој различно ќе си го сфати.</p>
<p>Ако нешто ме научило програмирањево до сега е дека е далеку подобро од старт точно да ја дефинираш работата, отколку да се сложиме за нешто и кога е предоцна да сфатиме дека секој различно си претпоставил</p>