Забелешките од состанокот:<div><br></div><div><a href="http://wiki.spodeli.org/Arbeitsbesprechung-mom-29-08-2012">http://wiki.spodeli.org/Arbeitsbesprechung-mom-29-08-2012</a> <br><br><div class="gmail_quote">2012/8/26 Arangel Angov <span dir="ltr"><<a href="mailto:ufo@linux.net.mk" target="_blank">ufo@linux.net.mk</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">2012/8/26 Arangel Angov <<a href="mailto:ufo@linux.net.mk">ufo@linux.net.mk</a>>:<br>
<div class="im">> - разно (додајте го вашиот предлог под оваа точка)<br>
</div>- потсетник за донации/разгледување на финансиска ситуација<br>
- членови?<br>
<br>
И ова само сакам да го пишам, ако сакате да учествувате во работата на<br>
хаклабот дојдете, битни ни се вашите размислувања, идеи, предлози,<br>
затоа се прават овие состаноци. Треба да одвоите час и половина во<br>
денот ако сакате да се инволвирате, изговори не ни се потребни пошто<br>
имаме база и во неа ги имаме скоро сите.<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5">--<br>
Арангел<br>
xmpp/mail<br>
ufo \o/ <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br>
<a href="http://blog.spodeli.org" target="_blank">http://blog.spodeli.org</a><br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a><br>
</div>