Миша, иако сум во Германија, би сакала ако има можност да помогнам.<br>Имам време тука овој месец додека учам јазик само , и само една конференција Pythonians каде треба да се спремам да презентирам  ;  другото време можам да спремам нешто. <br>
<br>Поздрав. <br><br><div class="gmail_quote">2012/8/31 Misha Popovikj <span dir="ltr"><<a href="mailto:popmisa@gmail.com" target="_blank">popmisa@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Па нема ама ако може до кај средина на септември да е готов - би било<br>
океј. Ако сакаш може да поразговараме за форматот...<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
поздрав<br>
Misha Popovikj<br>
<a href="http://stream.kiberkotle.net" target="_blank">http://stream.kiberkotle.net</a><br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>