До кога треба да се прати текстот?<br><br><div class="gmail_quote">2012/8/31 Misha Popovikj <span dir="ltr"><<a href="mailto:popmisa@gmail.com" target="_blank">popmisa@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Здраво<br>
<br>
УНЕСКО собира информации за иницијативи поврзани со подобрување на<br>
улогата на жени во светот на слободниот софтвер.<br>
<br>
Ќе сака некој да подготви краток текст, не неопходно поголем од страна<br>
кој како 2с.мк ќе им го пратиме? Ана, Јована, Марија, Тамара...? Некој<br>
друг?<br>
<br>
<a href="http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_is_looking_for_initiatives_promoting_womens_role_in_free_and_open_source_software/" target="_blank">http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_is_looking_for_initiatives_promoting_womens_role_in_free_and_open_source_software/</a><br>


<br>
поздрав<br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
Misha Popovikj<br>
<a href="http://stream.kiberkotle.net" target="_blank">http://stream.kiberkotle.net</a><br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</font></span></blockquote></div><br>