11 претпладне, така? Јас ќе дојдам.<br><br><div class="gmail_quote">2012/8/31 Misha Popovikj <span dir="ltr"><<a href="mailto:popmisa@gmail.com" target="_blank">popmisa@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Утре 1.септември во 11ч. во КИКА ќе дојдат луѓето кои стојат позади<br>
СФК Приштина. Ќе имаме состанок во очи конференцијата која ќе се случи<br>
на крајот на наредната недела. На средбата ќе присуствувам јас како<br>
претставник на 2с.мк а присуство најавија и други членови на<br>
организацијата.<br>
<br>
Меѓутоа, средбата е отворена па на неа може да присуствуваат и други<br>
заинтересирани.<br>
<br>
Би ценел ако дојдат луѓето кои почесто престојуваат во КИКА како и<br>
луѓето вклучени во GSOC и Gnome програмата.<br>
<br>
поздрав<br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888">Misha Popovikj<br>
<a href="http://stream.kiberkotle.net" target="_blank">http://stream.kiberkotle.net</a><br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</font></span></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a><br>