Во кој термин во среда ќе се одржуваат предавањата? <div><br></div><div>Борис<br><br><div class="gmail_quote">2012/10/2 Blagoj Petrushev <span dir="ltr"><<a href="mailto:b.petrushev@gmail.com" target="_blank">b.petrushev@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Здраво на сите,<br>
<br>
Од 24 Октомври во хаклабот КИКА ќе започне основен курс за<br>
програмирање во python, со вкупно 12 часа.<br>
<br>
Деталите ќе ги најдете на вики страницата:<br>
<a href="http://wiki.spodeli.org/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4_%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5" target="_blank">http://wiki.spodeli.org/Хаклаб/Курсеви/Вовед_во_програмирање</a><br>

<br>
Може да се пријавувате на следниот линк:<br>
<a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG9naWozZ0dKdHMxWUtfTGNvcHloV2c6MQ&ifq" target="_blank">https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG9naWozZ0dKdHMxWUtfTGNvcHloV2c6MQ&ifq</a><br>

<br>
<br>
Баже<br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</blockquote></div><br></div>