Малку е посложено да се вметне кодот директно во почетната страница, бидејќи е Joomla со Warp тема па тоа дополнително го усложнува процесот. Бидејќи не е ова трајна промена на сајтот, ставив во root папката еден index.html кој ја вчитува оваа скрипта.<br>
Фала на сите :)<br><br><div class="gmail_quote">2012/10/7 Igor Stamatovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com" target="_blank">igor.stamatovski@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Има грешка во кодот што го копирал Арангел, веројатно е мал превид.<br>
<br>
Потребен е само овој дел од скриптата:<br>
<div class="im"><br>
<script type="text/javascript"<br>
    src="//<a href="http://skopjehacklab.github.com/blackout-mk/blackout-mk.js" target="_blank">skopjehacklab.github.com/blackout-mk/blackout-mk.js</a>"><br>
</script><br>
<br>
</div>Повеќе на <a href="http://skopjehacklab.github.com/blackout-mk/" target="_blank">http://skopjehacklab.github.com/blackout-mk/</a><br>
<br>
И сѐ ќе биде во ред.<br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
--<br>
Igor<br>
</font></span><div class="HOEnZb"><div class="h5">_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br>Ilija Iliev Strumjan<br><br>Macedonian Joomla! translation team<br><br>Joomla: <a href="http://top.net.mk/" target="_blank">http://top.net.mk</a><br><br>Mob.:  +389 77 575 175<br>
Skype ID:  strumjanmk<br>Google+: <a href="http://gplus.to/strumjan" target="_blank">http://gplus.to/strumjan</a><br>LinkedIn: <a href="http://mk.linkedin.com/in/strumjan" target="_blank">http://mk.linkedin.com/in/strumjan</a><br>
Facebook: <a href="http://www.facebook.com/people/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%BD/100000573042225" target="_blank">http://www.facebook.com/people/Илија-Илиев-Струмјан/100000573042225</a><br>
<br>