<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex"><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">Не е држава туку куќен ред. Куќен ред се носи бидејќи по дефиниција за<br>
</span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">секој поим и за секоја пракса на однесување има различни сфаќања и<br></span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">дефиниции. Значи, *мора* да има *еден* јазик за најмалиот заеднички<br>
</span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">содржател а тоа е множество работи што *не треба* да се прават во<br></span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">хаклаб. Тоа е „општествениот договор“ за воспоставување на каква било<br>
</span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">заедница. Не постои заедница без барем минимално множество правила на<br></span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">однесување. Тоа множество правила ги одредува значењата на поимите и<br>
</span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">праксата.</span></blockquote><div><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)"><br>
</span></div><div>Ок, се додека не се злоупотребува редефинирањето... </div><div><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex">
<span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">Сепак, мојата порака остана игнорирана се додека<br></span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">Арангел не изреагира. Тоа за мене докажува дека било какви лепенки и<br>
</span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">порачиња не делуваат.</span></blockquote><div><br></div><div>Не докажува апсолутно ништо за лепенки и порачиња. Докажува само дека на некого му се смачило од начинот на кој искомуницира Арангел и решил да му го плесне тоа во фаца. Единствено нешто што успеа таа реакција е да створи тензија.</div>
<div><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex"><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">Зошто не сакам да разговарам? Затоа што по мејл (јавно на листава или<br>
</span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">во приватна комуникација) сите се чувствуваме посилни па и јас ќе се<br></span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">почувствувам.</span></blockquote>
<div><br></div><div>Супер е тоа, ама уфо ја фрли коцката... Ок, не пишувам веќе за тоа, нема поента.</div><br><div><div class="im" style="color:rgb(80,0,80);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">
>> Туку, дали некој влезе во кујната да им каже на луѓето нешто слично на:<br>>> "дечки, гласни сте и пречите за програмирање, why not continue во кафич or<br>>> join us" ?<br>></div><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">> Да јас како дежурен ги направив и двете работи.</span></div>
<div><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)"><br></span></div><div><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(255,255,255)">Ок, тогаш прашањето ми е - што се случило? Не </span><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">отишле на друго место ниту се приклучиле на ативноста, туку изигнорирале? </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif">Дали и јас бев меѓу тие што го игнорирале или дојдов подоцна? </span></div>
<div><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif"><br></span></div><div><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif">Андреј? Марко?</span></div>