<br><br><div class="gmail_quote">2012/10/16 Andrej T. <span dir="ltr"><<a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div class="im"><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div><span style="color:rgb(34,34,34);font-size:13px;font-family:arial,sans-serif"><br>

</span></div></div><div><span style="color:rgb(34,34,34);font-size:13px;font-family:arial,sans-serif">Ок, тогаш прашањето ми е - што се случило? Не </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-size:13px;font-family:arial,sans-serif">отишле на друго место ниту се приклучиле на ативноста, туку изигнорирале? </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif">Дали и јас бев меѓу тие што го игнорирале или дојдов подоцна? </span></div>


<div><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif"><br></span></div><div><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif">Андреј? Марко?</span></div></blockquote></div><div><br></div></div>
<div>Еднаш им посочив на сите во собата дека од другата соба се бунат за галама и еднаш директно и кажав на девојка ми да ја стиши песната што ја имаше пуштено (како што и направи). Само што во собата имаше многу луѓе, 7-8 кои го набројав и едноставно имаше галама.<br>

<br></div><div>Не знам дали беше, мислам да, ама во no-distraction mode и не следеше баш што се случува, програмираше. </div><div class="HOEnZb"><div class="h5"><div><br></div></div></div></blockquote><div><br></div><div>
Во тој случај, иам само уште еден предлог - ако на некој сеуште му пречи галамата да каже нешто како стилот - луѓе, стишувањето нешто не ви иде - сеуште се слуша врева - приклучете се во настанот или продолжете во кафич. (отпаѓа опцијата за стишување). Ако и тоа не успее, потоа следат радикални мерки (ако е потребно).</div>
<div><br></div></div><br>