Ако ти треба за подолго ја имам едно вишак. Само да се разбереме ATX е обично power supply така?<br><br><div class="gmail_quote">2012/10/16 Jovan Kostovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:chombium@gmail.com" target="_blank">chombium@gmail.com</a>></span><br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Здраво,<br>
<br>
Вчера земав на заем едно компјутерско ATX напојување од Хаклаб. Ми<br>
треба да истестирам нешто и ќе го вратам во четврток.<br>
<br>
Поздрав,<br>
Чомбе<br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members</a><br>
</blockquote></div><br>