<p>Ова е денес.</p>
<div class="gmail_quote">On Oct 20, 2012 10:23 PM, "Damjan Georgievski" <<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk">penguinista@mail.net.mk</a>> wrote:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
On 20.10.2012 19:46, Arangel Angov wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
On Wed, Oct 17, 2012 at 1:49 PM, Aleks <<a href="mailto:aleks@slobodensoftver.org.mk" target="_blank">aleks@slobodensoftver.org.mk</a>> wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<br>
Дневен ред ?<br>
</blockquote>
<br>
1. <a href="http://wiki.spodeli.org/%D0%9A%D1%83%D1%9C%D0%B5%D0%BD%D0%A0%D0%B5%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8" target="_blank">http://wiki.spodeli.org/<u></u>КуќенРед-ПредлогПромени</a><br>

</blockquote>
<br>
Јас би сакал да позбориме за тоа како го гледаме хаклабот во иднина, по можност во поширок круг на луѓе.<br>
<br>
Ова по повод дека:<br>
- иницијативата која се појави на НСНД листата за посериозна соработка на хаклабите од регионот [1]<br>
- Слободен Софтвер се пријави на неколку проекти во последно време кои ќе го имплицираат работењето на хаклабот и неговите ресурси (човечки и други)<br>
<br>
[1]<br>
<a href="https://groups.google.com/group/nistasenecedogoditi/browse_thread/thread/822aab515ae49064#" target="_blank">https://groups.google.com/<u></u>group/nistasenecedogoditi/<u></u>browse_thread/thread/<u></u>822aab515ae49064#</a><br>

<br>
<br>
пс.<br>
Уфо, ако си на Firefox во about:config подеси<br>
network.standard-url.escape-<u></u>utf8 во false<br>
за да ги прави убаво url-ата<br>
<br>
-- <br>
дамјан<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.<u></u>org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/<u></u>listinfo/ossm-members</a><br>
</blockquote></div>