<div class="gmail_quote">2012/10/13 Damjan Georgievski <span dir="ltr"><<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk" target="_blank">penguinista@mail.net.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Како и секоја година CCC (Chaos Communication Congress) и оваа година е на 27|28|29|30 декември. 4 дена хакерски рај и пекол во Германија.<br>
<br>
Кој е сигурен дека сака да иде, нека пише тука, да се преброиме.<br></blockquote></div><br>+1 <br><br>-- <br>Igor<br>