<div class="gmail_quote">2012/12/3 Damjan Georgievski <span dir="ltr"><<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk" target="_blank">penguinista@mail.net.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">


За жал во Скопје ќе биде на кратко, еден или два дена, почнувајќи од оваа среда. Ваљда претежно ќе бидеме во хаклаб.<br></blockquote><div><br>Ако има желба да оддржи една кратка презентација за rooters да закажеме некој термин во хаклаб во среда. Дали е слободен хаклабот да речеме од 19ч во среда? <br>

</div></div>-- <br>Арангел<br>xmpp/mail<br>ufo \o/ <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br><a href="http://blog.spodeli.org" target="_blank">http://blog.spodeli.org</a><br>