<div class="gmail_quote">2013/1/10 Misha Popovikj <span dir="ltr"><<a href="mailto:popmisa@gmail.com" target="_blank">popmisa@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<p>Јас му ја дадов на Глиша.</p></blockquote></div>Колку што јас знам:<br><br>- Има еден клуч со привезок камила.<br>- Има еден клуч со привезок на кој што има испечатено хаклаб. (тој што ми го даде Миша, јас му стави привезокот и му го дадов на Дода)<br>

<br>Дали кога ја смени вратата газдата ни даде нас два клучеви од кои после Уфо направи трет или газдата ни даде само еден клуч од кој Уфо направи втор?<br><br>-- <br>Glisha<br>