<div class="gmail_quote">2013/2/16 Tamara Atanasoska <span dir="ltr"><<a href="mailto:tamara.atanasoska20@gmail.com" target="_blank">tamara.atanasoska20@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div dir="ltr">колку часот? ако е 7, дали случајно може да се премести за 6?</div><div class="HOEnZb"><div class="h5"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"></div></div></div></div></blockquote><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div class="HOEnZb"><div class="h5"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">2013/2/16 Igor Stamatovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com" target="_blank">igor.stamatovski@gmail.com</a>></span><br>


<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><p dir="ltr">Што има на дневен ред?</p></blockquote></div></div></div></div></blockquote><div><br>Хаклаб е заедница, figure it out не знам зашто од мене чекате, не сум ни таму.<br>

<br>Хинт: има записник од минатиот состанок, линкот е на мејлинг листава, може да се почне од таму.<br>-- <br></div></div>Арангел<br>xmpp/mail<br>ufo \o/ <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br>
<a href="http://blog.spodeli.org" target="_blank">http://blog.spodeli.org</a>