<div class="gmail_quote">2013/2/16 Arangel Angov <span dir="ltr"><<a href="mailto:ufo@linux.net.mk" target="_blank">ufo@linux.net.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div class="gmail_quote"><div class="im">2013/2/16 Tamara Atanasoska <span dir="ltr"><<a href="mailto:tamara.atanasoska20@gmail.com" target="_blank">tamara.atanasoska20@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">


<div dir="ltr">колку часот? ако е 7, дали случајно може да се премести за 6?</div><div><div><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"></div></div></div></div></blockquote><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">


<div><div><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">2013/2/16 Igor Stamatovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com" target="_blank">igor.stamatovski@gmail.com</a>></span><br>


<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><p dir="ltr">Што има на дневен ред?</p></blockquote></div></div></div></div></blockquote></div><div><br>Хаклаб е заедница, figure it out не знам зашто од мене чекате, не сум ни таму.<br>
 

<br></div></div></blockquote><div>Ок. Заедницата не искажала потреба од состанок, не знам зошто праќаш потсетници за датуми, затоа<br>ми беше прашањето за дневен ред.<br> <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div class="gmail_quote"><div>Хинт: има записник од минатиот состанок, линкот е на мејлинг листава, може да се почне од таму.<span class="HOEnZb"></span></div></div></blockquote><div><br><a href="https://wiki.spodeli.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0:Arbeitsbesprechung">https://wiki.spodeli.org/Категорија:Arbeitsbesprechung</a><br>
<br>Овде не го гледам.<br><br> </div></div>-- <br>Igor