<br>Здраво,<br><br>во текот на оваа недела би правеле втора рунда маички КИКА.<br><br>За потсетување, дизајнот е:  <a href="https://dl.dropbox.com/u/9278499/maici_2012/maichka4.pdf" target="_blank">https://dl.dropbox.com/u/9278499/maici_2012/maichka4.pdf</a><br>

<br>Сите заинтересирани нека пишат тука какви маички сакаат (тегет или бели), величина<br>и количина, а во понеделник, од 19 часот па натаму во Хаклаб собираме пари за маичките.<br>Една маичка чини 450 денари.<br><br>Поздрав и убава вечер,<br>

Ана<br><br><br><br><div class="gmail_quote">2012/10/12 Vladan Popovic <span dir="ltr"><<a href="mailto:vladanovic@gmail.com" target="_blank">vladanovic@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div class="im">On 10/12/12 13:34, Georgi Stanojevski wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Ќе праиме маици 2012.<br>
<br>
Дизајнот е: <a href="https://dl.dropbox.com/u/9278499/maici_2012/maichka4.pdf" target="_blank">https://dl.dropbox.com/u/<u></u>9278499/maici_2012/maichka4.<u></u>pdf</a><br>
<br>
Оригинална идеја за дизајнот е на Уфо, а финален дизајн на Ана.<br>
<br>
Пријавување за маиците:<br>
- утре, сабота <a href="tel:13.10.2012" value="+13102012" target="_blank">13.10.2012</a> во Хаклаб од 15 до 17 часот на Сподели знаење.<br>
- понеделник, 15.10.2012 во Хаклаб од 19 до 21 часот на Прва помош.<br>
<br>
Пријавување значи:<br>
- Да дадеш 450 денари за секоја маица што ја сакаш.<br>
- Да кажеш дали сакаш тегет или бела маица, да кажеш дали сакаш машка<br>
или женска и да кажеш која големина.<br>
</blockquote>
<br></div>
може место петте чаши што ги платив пред неколку месеци да добијам 3 маици?<br>
1 женска бела М<br>
2 машки 1 тегет 1 бела, двете L<div class="im"><br>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Друг начин на пријавување не постои.<br>
</blockquote>
<br></div>
.!.<br>
<br>
<br>
Ви благодарам однапред<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
<br>
-- <br>
vladan</font></span><div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.<u></u>org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/<u></u>listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>