<div class="gmail_quote">2013/2/16 Igor Stamatovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com" target="_blank">igor.stamatovski@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div class="gmail_quote">Ок. Заедницата не искажала потреба од состанок, не знам зошто праќаш потсетници за датуми, затоа<br><div>ми беше прашањето за дневен ред.<br></div></div></blockquote><div><br>Заедницата договорила да се состанува тогаш (еднаш месечно) за КИКА, затоа е у календар додадено. <br>

</div></div>-- <br>Арангел<br>xmpp/mail<br>ufo \o/ <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br><a href="http://blog.spodeli.org" target="_blank">http://blog.spodeli.org</a>