Здраво,<br><br>како што веќе напиша Алекс, „Бори се женски“ е иницијатива што се бави со поттикнување на дебата, но освен тоа се бави и со 
активности кои се залагаат <br>за промовирање на родовата рамноправност. 
<br><br>Бидејќи многу програми за пракса како GWOP и Еtsy ги имаат во фокус 
жените и нивната поголема застапеност и вклучување во развојот на слоб. 
софтвер,<br>може да се повлече паралела со промовирањето на родовата 
рамноправност и инклузивост. <br><br>Од таа причина сметавме дека е добро да се 
направи презентација за тие 
програми во рамки на Слободен Софтвер и Хаклаб, како место каде активно 
се <br>споделува знаење и каде што и мажите и жените меѓусебно соработуваат.<br><br>За направениот пропуст со ненајавувањето на презентацијата официјално на оваа листа, јас искрено се извинувам во името 
на 
"Бори се женски".<br>Во "Бори се женски" сме јас, Тамара, Ива и уште неколку 
девојки, но тоа секако не претставува ограничување за некој друг да се вклучи во 
<br>презентацијата и да сподели искуство. Напротив, би било одлично и добредојдено ако има такви кои би сакале да споделат мислење :)<br><br>Блог постот за настанот е следниов: <br><a href="https://b10g.spodeli.org/2013/02/blog-post_9698.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+spodeliznaenje+%28Spodeli+Znaenje%29" target="_blank">https://b10g.spodeli.org/2013/02/blog-post_9698.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+spodeliznaenje+%28Spodeli+Znaenje%29</a><br>


<br>Поздрав,<br>Ана<br><br><br><div class="gmail_quote">2013/2/19 Aleks <span dir="ltr"><<a href="mailto:aleks@slobodensoftver.org.mk" target="_blank">aleks@slobodensoftver.org.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">


Што е тоа „Бори се женски“ ? Сега гледам дека во соработка со нив ќе биде презентацијата за GWOP и GSOC, а колку што видов од Facebook страната, иницјативата е за :<br>
<br>
„Бори се женски“ е иницијатива посветена на промовирање на родовата рамноправност преку поттикнување дебата во јавната сфера.<br>
<br>
Што значи ова ? Како е ова поврзано со GSOC/GWOP и кои се луѓето околу Бори се женски.<br>
<br>
Истотака зошто нема ништо најавено за тоа на оваа мејлинг листа ?<span><font color="#888888"><br>
<br>
<br>
-- <br>
Aleksandar (Aleks) Lazarov<br>
- Student at the Faculty of Electronic Engineering and Information Technologies, section for Electronics, Radio Engineering and Signal Processing<br>
- Member of the Free Software Macedonia Organization<br>
- Ham Radio operator (Z32AL)<br>
- GNU/Linux user.<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.<u></u>org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/<u></u>listinfo/ossm-members</a><br>
</font></span></blockquote></div><br>