<div dir="ltr">+1<br></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2013/2/20 Damjan Georgievski <span dir="ltr"><<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk" target="_blank">penguinista@mail.net.mk</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div class="im">On 24.01.2013 11:19, Arangel Angov wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Согласно одредбите на Статутот на Слободен софтвер Македонија,<br>
годишното собрание на организацијата ќе се одржи на 24.02.2013 год.<br>
(недела) во хаклабот КИКА со почеток во 17.00 часот.<br>
<br>
Дневниот ред е:<br>
<br>
    1. Годишен извештај за 2012 година;<br>
    2. Избор на нови членови;<br>
    3. Избор на нови членови на извршниот одбор на организацијата:<br>
претседател, потпретседател и секретар;<br>
    4. Донесување на програма за 2013 година;<br>
    5. Разно.<br>
<br>
Собранието ќе биде отворено за заедницата.<br>
</blockquote>
<br></div>
потсетник. Собранието е оваа недела во хаклаб КИКА.<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
<br>
<br>
-- <br>
дамјан</font></span><div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
______________________________<u></u>_________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.<u></u>org.mk</a><br>
<a href="https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members" target="_blank">https://lists.softver.org.mk/<u></u>listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br>Владан
</div>