<div dir="ltr"><div><div>примеров не ми е баш најјасен. што ти значи <br>„ ја гледа адресата сајт-1.мк/хр или ср.“?<br><br></div>дали имаш само еден сајт на апачито или повеќе? пр: /var/vhosts/mk, /var/vhosts/hr итн.<br></div>

дали и што користиш во позадина? пр: joomla, drupal итн.<br><br>можно е mod_rewrite да си работи супер, <br>а PHP-то или што и да е во позадина да треба да го исконфигурираш.<br><br><br></div>