<p dir="ltr">Претпоставував дека е така, би требало да ти работи mod_rewrite, ама за секој случај постави еден глуп пример a.html да го редиректира во b.html колку да си сигурен дека работи.<br>
Следно, конфигурацијата на</p>
<p dir="ltr">Не сум работел со Joomla, но по PHP логика:</p>
<p dir="ltr">Joomla треба да знае кога ќе биде пристапена преку одреден домен (за неа нема да има разлика, ќе и биде исто како по старо) да ти генерира url-a по новиот терк т.е.</p>
<p dir="ltr">наместо <br>
<a href="http://site.mk/hr/nekojdrugsegment">site.mk/hr/nekojdrugsegment</a><br>
да<br>
ти генерира линкови од типот<br>
<a href="http://site.hr/nekojdrugsegment">site.hr/nekojdrugsegment</a></p>
<p dir="ltr">Друга промена не би требало да побарува.<br>
</p>